Category Archives: Aktualności

ZAPRASZAMY NA REGIONALNE OBCHODY ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

| Komentowanie nie jest możliwe

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii – spotkanie opłatkowe

W dniach 15-16 grudnia 2016 roku zostało zrealizowane zadanie publiczne pn. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pt. Święto Wojska Rakietowych i Artylerii – spotkanie opłatkowe. Realizacja zadania polegała na stworzeniu warunków do integracji środowiska wojskowego z mieszkańcami Suwałk i okolicznych powiatów, promocji współczesnego wojska, w tym […]

| Komentowanie nie jest możliwe

VI ŚWIĘTO SUWALSKIEGO DYWIZJONU

VI Piknik  Integracyjny  z okazji Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zadania współfinansowanego ze środków Ministra Obrony Narodowej w ramach zadania publicznego Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej, dofinansowanego ze środków Ministra Obrony Narodowej i objętego Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego jako współorganizatora. […]

| Komentowanie nie jest możliwe

Noc Muzeów 2016

| Komentowanie nie jest możliwe

Konkurs artyleryjski

| Komentowanie nie jest możliwe