IV Piknik Integracyjny

W dniu 13.09.2014 r. odbyła się realizacja zadania publicznego: Obronność Państwa i Działalność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej tzw. IV Piknik integracyjny z okazji Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz realizacja zadania publicznego: Podtrzymywanie i Upowszechnianie Tradycji Narodowej, Pielęgnowanie Polskości oraz Rozwój Świadomości Narodowej, Obywatelskiej i Kulturowej zrealizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Plakat IV święto zmiany (Kopiowanie)

IV Święto 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego