Aktualności

Mobilna wystawa fotograficzna pt. ?20 lat minęło?

W dniu 10.09.2014 r. w Suwałkach oraz 20.09.2014 r. w Elblągu odbyła się prezentacja/wystawa wydarzenia ?Mobilna wystawa fotograficzna pt. ?20 lat minęło? przygotowana z okazji 20 rocznicy przedyslokowania na Ziemię Suwalską jednostki artylerii przeciwpancernej? dofinansowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ?Pojezierze Suwalsko Augustowskie”.

20 lat minęło

IV Piknik Integracyjny

W dniu 13.09.2014 r. obyła się realizacja zadania publicznego: Obronność Państwa i Działalność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej tz. IV Piknik integracyjny z okazji Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz realizacja zadania publicznego: Podtrzymywanie i Upowszechnianie Tradycji Narodowej, Pielęgnowanie Polskości oraz Rozwój Świadomości Narodowej, Obywatelskiej i Kulturowej zrealizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

IV Piknik Integracyjny

XX lat stacjonowania w Suwałkach wojsk artylerii przeciwpancernej

W dniach 10- 13.09.2014r obyła się  realizacji zadania publicznego Obronność Państwa i Działalność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej tz. Spotkanie po latach -  XX lat stacjonowania w Suwałkach wojsk artylerii przeciwpancernej w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez  Ministerstwo Obrony Narodowej.

XX lat stacjonowania

Noc Muzeów w Klubie Wojskowym 14 Dywizjonu

Po raz kolejny 14  Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej otworzył  na jedną noc bramy koszar. Dzięki temu każdy odwiedzający mógł zobaczyć znajdujące się na terenie Klubu Wojskowego aktualne wystawy promujące historię oręża polskiego, a w szczególności dzieje Suwalskiej Brygady Kawalerii. Iluminacja kolorowych świateł dodatkowo wyeksponowała ciężki sprzęt wojskowy.  Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się również prezentacja eksponatów broni palnej. Wśród najmłodszych uczestników  najwięcej emocji i zadowolenia wzbudziła zabawa dydaktyczna przygotowana specjalnie na tę wyjątkową noc. Atrakcyjność naszego klubu spowodowała  iż liczba zwiedzających przekroczyła nasze oczekiwania i zamknęła się w liczbie 1200 osób.

ZDJĘCIA


III Święto 14 dappanc

W sobotę,  7 września 14 Suwalski  Dywizjon Artylerii  Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, po raz trzeci obchodził swoje święto. Uroczystość była zorganizowana przy współudziale Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny oraz połączona z Piknikiem Integracyjnym pt.  ?Jam Żołnierz z Suwałk? dofinansowanym ze środków Ministra Obrony  Narodowej. Obchody zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.