Prospekt „Historia Żołnierzy Suwalszczyzny”

WYKONANIE OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie działań upowszechniających czytelnictwo oraz wydawania znaczących niekomercyjnych publikacji o tematyce kulturalnej bądź związanych tematem lub osobą twórcy z Suwałkami.

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

?Historia Żołnierzy Suwalszczyzny?

Prospekt promujący wystawy znajdujące się w Klubie Wojskowym
14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dofinansowanego ze środków Prezydenta Miasta Suwałk