III Święto 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej

W sobotę,  7 września 14 Suwalski  Dywizjon Artylerii  Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, po raz trzeci obchodził swoje święto. Uroczystość była zorganizowana przy współudziale Stowarzyszenia Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny oraz połączona z Piknikiem Integracyjnym pt.  ?Jam Żołnierz z Suwałk? dofinansowanym ze środków Ministra Obrony  Narodowej. Obchody zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Rozpoczęły się uroczystym apelem,  podczas którego   został odczytany protokół Kapituły Orderu Virtuti Militari dotyczący utożsamienia 1 i 3 baterii przeciwpancernej 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z 1 i 3 baterią 4 Dywizjonu Artylerii Konnej, odznaczonymi  Orderem Virtuti Militari. Fakt przyswojenie najwyższych odznaczeń wojskowych jest szczególnym uznaniem i czyni z naszych żołnierzy godnych spadkobierców  tradycji artyleryjskich. Ceremonii uroczystego przeniesienia na sztandar 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, dokonał przedstawiciel Akademii Obrony Narodowej, najstarszej uczelni wojskowej Pan płk dr inż. Tomasz Rubaj.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wręczył wyróżnionym żołnierzom odznaki honorowe naszego dywizjonu natomiast zastępca dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii ppłk Krzysztof Brodecki za wzorową służbę w polskich kontyngentach wojskowych  wręczył ?Gwiazdę Afganistanu?.

Kolejnym punktem uroczystości była defilada w której udział wzięły wszystkie pododdziały zebrane na placu wraz z ?ułanami? na koniach z Grypy Rekonstrukcji Historycznej ?Garnizon Suwałki?. Miłym zaskoczeniem dla najmłodszych był widok lecącego samolotu który pod skrzydłami posiadał napis ?14dappanc?. Niebywałą sprawność zaprezentowali żołnierze dywizjonu, podczas inscenizowanego ataku grupy terrorystycznej, próbującej włamać się do bazy wojskowej. Pokazy walk połączone ze strzałami z karabinów oraz udziałem ciężkiego sprzętu pozwoliły poczuć odrobinę adrenaliny. W programie uroczystości znalazła się prezentacja sprzętu wojskowego ? od indywidualnego żołnierza, aż po sprzęt bojowy będący na wyposażeniu jednostek wojskowych Wojsk Lądowych oraz pokaz jazdy konnej.

Piknik integracyjny był dalszą częścią programu gdzie podczas występów artystycznych można było spróbować wyśmienitej wojskowej grochówki. Uśmiechy na twarzach gości świadczyły o dobrej zabawie.