Jam żołnierz

SPRAWOZDANIE FOTOGRAFICZNE

z wykonania zadania publicznego

Wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych związanych z ważnymi dla miasta rocznicami
i jubileuszami w tym szczególnie z obchodami 300-lecia Suwałk oraz 170-tej rocznicy urodzin Marii Konopnickiej

?Jam Żołnierz z Suwałk?? ? stała wystawa promująca dzieje oręża polskiego na Suwalszczyźnie z okresu międzywojennego do lat współczesnych współfinansowana przez Prezydenta Miasta Suwałk.

Ze zbiorów Szymona Kozicza i Grzegorza Płatonowa

 

Otwarcie wystawy w dniu 10.05.2012 roku było połączeniem spotkania środowiskowego ?Dzień dostojnych gości? VIP DAY 2012 tj. przedstawicieli parlamentu, władz miasta, powiatu, przedstawicieli firm suwalskich, harcerzy, przedstawicieli służb mundurowych,  mediów i prasy ze Stowarzyszeniem  i 14 Suwalskim Dywizjonem Artylerii Przeciwpancernej

 

Zwiedzający wystawę

 

W dniu 25.07.2012 roku wystawę zwiedzał Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych pan dr Mirosław GIĘTKOWSKI