Ocalić od zapomnienia

 

Zdjęcia z wystawy

 

 

Realizacja zadania publicznego pt. ?Ocalić od zapomnienia?? ? stała wystawa z wykorzystaniem przekazu multimedialnego promująca historię żołnierzy ziemi suwalskiej wykonywanych w ramach inicjatywy lokalnej finansowanej przez Starostę Powiatu Suwalskiego otwarcie nastąpiło w dniu 14.09.2012r podczas ?Pikniku integracyjnego z okazji Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pt. Jam Żołnierz? dofinansowanego przez Ministra Obrony Narodowej pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego