Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii – spotkanie opłatkowe

W dniach 15-16 grudnia 2016 roku zostało zrealizowane zadanie publiczne pn. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pt. Święto Wojska Rakietowych i Artylerii – spotkanie opłatkowe.

Realizacja zadania polegała na stworzeniu warunków do integracji środowiska wojskowego z mieszkańcami Suwałk i okolicznych powiatów, promocji współczesnego wojska, w tym również Narodowych Sił Rezerwowych i zawodu żołnierza.

 

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.