VI ŚWIĘTO SUWALSKIEGO DYWIZJONU

swieto plakatA4

VI Piknik  Integracyjny  z okazji Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zadania współfinansowanego ze środków Ministra Obrony Narodowej w ramach zadania publicznego Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej, dofinansowanego ze środków Ministra Obrony Narodowej i objętego Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego jako współorganizatora.

FOTORELACJA     

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.