Zarząd

Jerzy Jerlecki – Prezes Zarządu

Zdzisław Wronowski - Sekretarz Zarządu

Radosław Skomorochow - Skarbnik

Zbigniew Perkowski - członek Zarządu Stowarzyszenia

Amdrzej Twardowski - członek Zarządu Stowarzyszenia

Krystyna Wasiljew - członek Stowarzyszenia, autor aranżacji wszystkich wystaw organizowanych przez Stowarzyszenie