Zawody strzeleckie

Zawody strzeleckie o puchar Marszałka Województwa Podlaskiego

W dniu 17 września 2015 roku na strzelnicy pneumatycznej zorganizowane na terenie Jednostki Wojskowej Nr 1747 przy ul. Wojska Polskiego 20 w Suwałkach odbyły się zawody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny oraz 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Głównymi celami zawodów była popularyzacja sportów obronnych, kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich.

Plakat zawodyPlakat zawody

 

zaproszenie na zawody strzeleckie

REGULAMIN


zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej o

Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego

 

 1. 1.      Cel: Celem zawodów strzeleckich o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego jest wyłonienie zwycięzców, popularyzacja    strzelectwa sportowego, integracja  środowiska wojskowego z młodzieżą szkół gimnazjalnych i średnich, promocja  współczesnego wojska, w tym również Narodowych Sił Rezerwowych.
 2. 2.      Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny wraz z 14    Suwalskim  Dywizjonem Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 3. 3.      Miejsce i termin: teren JW 1747 Suwałki, 17.09.2015r.   godz. 9.00
 4. 4.      Uczestnicy: młodzież  szkół gimnazjalnych i średnich którzy zostaną zgłoszeni przez swoją szkołę w terminie ? do 15.09.2015r do kancelarii 14 dywizjonu lub e-mailem na adres www.      zmian w zespołach można dokonać najpóźniej do 9 : 00 w dniu zawodów .

Szkoły mogą zgłosić  maksymalnie 10 osobowe zespoły (łącznie dziewczyny i chłopcy).

 1. 5.      Wyłonienie zwycięzców, nagrody:  Osiągnięty najwyższy wynik przez trójkę zawodników danej szkoły będzie decydował o klasyfikacji drużynowej, ponadto prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wyłaniająca sześciu najlepszych zawodników.

        Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego otrzyma drużyna szkolna zdobywca I miejsca, za II i III miejsce drużyny otrzymają Puchar ufundowany przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny. Ponadto wszystkie drużyny reprezentujące swoje szkoły otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz gadżety reklamowe.  Zawodnicy reprezentujące zwycięskie drużyny otrzymają pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe.

W klasyfikacji indywidualnej wyłonionych zostanie sześciu zawodników, którzy otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe, a pierwsza trójka otrzyma statuetki.

 1. 6.      Ubiór: strój sportowy.

      7.  Porządek zawodów:

1. Rozpoczęcie zawodów: powitanie, przedstawienie komisji sędziowskiej, szczegółowe omówienie przepisów bezpieczeństwa (losowanie kolejności startów drużyn) .

2. Strzelanie rozgrywane wg. wylosowanej kolejności.

 • ? Strzelanie odbywa się w trzech postawach:leżąc, stojąc, klęcząc do tarczy   z odległości 10 m, 5 strzałów w każdej postawie (po 5 strzałów do tarczy). Wykonanie większej liczby strzałów niż 5 do jednej tarczy daje wynik zero w danej postawie.
 • ? Wymogi dotyczące postaw strzeleckich zgodne z przepisami PZSS.
 • ? Tarcze umieszczone na wysokości: postawa leżąca: 50 cm, postawa stojąca:140 cm, postawa klęcząca:80 cm.
 • ? Czas konkurencji:
  • 2 min ? 3 strzały próbne w postawie leżąc
  • 3 min ? 5 strzałów leżąc
  • 1 min zmiana postawy
  • 3 min ? 5 strzałów stojąc
  • 1 min zmiana postawy
  • 3 min ? 5 strzałów klęcząc
 • ? O zwycięstwie indywidualnym i zespołowym decyduje większa liczba uzyskanych punktów w strzelaniu
  z trzech postaw.
 • ? W przypadku jednakowej ilości punktów zawodników lub zespołu o zwycięstwie decyduje większa liczba uzyskanych punktów w strzelaniu w postawie stojąc, następnie klęcząc, następnie leżąc.

Wymogi dotyczące przebiegu strzelań:

 • Broń może być załadowana tylko na linii ognia i tylko po wydaniu komendy (sygnału) ŁADUJ lub START.
  W każdym innym przypadku broń musi być rozładowana.
 • Jeśli strzelec oddaje strzał przed podaniem komendy (sygnału) ŁADUJ lub START, albo po wydaniu komendy (sygnału) STOP lub ROZŁADUJ może zostać zdyskwalifikowany, jeśli naruszyło to zasady bezpieczeństwa.
 • W czasie zawodów broń może być odłożona tylko po usunięciu nabojów, oraz po otwarciu zamka. Broń pneumatyczna musi zostać zabezpieczona przez otwarcie dźwigni napinającej i/lub komory nabojowej
  i pozostawienie ich w takim stanie.
 • Natychmiast po wydaniu komendy (sygnału) STOP strzelanie musi zostać przerwane. Po wydaniu komendy ROZŁADUJ wszyscy strzelcy muszą rozładować i zabezpieczyć broń/magazynki (aby rozładować broń pneumatyczną należy poprosić o zgodę sędziego stanowiskowego). Strzelanie może zostać wznowione tylko po wydaniu ponownej komendy (sygnału) START.
 • Komendy ŁADUJ, START, STOP i ROZŁADUJ, oraz inne polecenia może wydawać sędzia główny strzelań
  i właściwi sędziowie stanowiskowi. Sędziowie stanowiskowi muszą dopilnować wykonywania komend
  i bezpieczeństwa przy manipulowaniu bronią.
 1.  Postanowienia ogólne:

a)      Współzawodnictwo odbywa się bez podziału na kategorie wiekowe, łącznie dla dziewcząt
i chłopców.

b)      Organizatorzy zapewniają broń i amunicję. Zawodnicy nie mogą strzelać z własnej broni.

c)      Opiekun grupy odpowiada za znajomość przez członków  zespołu regulaminu i programu zawodów, zasad i warunków bezpieczeństwa w czasie zawodów.

d)     Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałym podczas imprezy.

e)      Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów . Należy je składać w formie pisemnej do biura organizatorów zawodów do 30 min. od zakończenia konkurencji lub zaistnienia problemu.

f)       Organizator zapewnia uczestnikom bezpieczeństwo, a w szczególności opiekę medyczną podczas trwania imprezy .

g)      Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora.

h)      W trakcie zawodów odbywać się będzie pokaz sprzętu strzeleckiego oraz pokaz udzielanie pierwszej pomocy przez żołnierzy i ratowników medycznych JW.,  ponadto podczas trwania zawodów będzie  zorganizowane stoisko piknikowe: kiełbaski, przekąski, napoje oraz ?grochówka żołnierska?.

Protokół zawody strzeleckie Marszałek 17.09.2015 1

Protokół zawody strzeleckie Marszałek 17.09.2015 2

Protokół zawody strzeleckie Marszałek 17.09.2015 3